Subscribe Now

Радио Програми (Bulgarian Radio Messages)

Слушайте проповеди на доктор Чарлз Стенли преведени на Български език.

Loading Player ...
 • ЕДИНСТВЕНАТА ВРАТА КЪМ НЕБЕТО – Част: 1
  24:30
 • ЕДИНСТВЕНАТА ВРАТА КЪМ НЕБЕТО – Част: 2
  24:30
 • НАШИЯТ НЕБЕСЕН БАЩА - Част: 1
  24:30
 • НАШИЯТ НЕБЕСЕН БАЩА - Част: 2
  24:30
 • ИСУС ХРИСТОС, БОЖИЯТ СИН
  24:30
 • БОГЪТ, КОЙТО ГОВОРИ- Част: 1
  24:30
 • БОГЪТ, КОЙТО ГОВОРИ- Част: 2
  24:30
 • ЦЕЛТА, ПОРАДИ КОЯТО БОГ ГОВОРИ - Част: 1
  24:30
 • ЦЕЛТА, ПОРАДИ КОЯТО БОГ ГОВОРИ - Част: 2
  24:30
 • ОТКАЗ ДА СЛУШАМЕ БОГА - Част: 1
  24:30
 • ОТКАЗ ДА СЛУШАМЕ БОГА - Част: 2
  24:30
 • РАЗПОЗНАВАЙКИ БОЖИЯ ГЛАС – Част: 1
  24:30
 • РАЗПОЗНАВАЙКИ БОЖИЯ ГЛАС – Част: 2
  24:30
 • ИСУС ХРИСТОС – НАШАТА СИЛА
  24:30
 • КРЪЩЕНИЕТО – ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЛИ ПО ИЗБОР
  24:30
 • ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ В КАКВО ВЯРВАШ? - Част 1
  24:30
 • ИМА ЛИ ЗНАЧЕНИЕ В КАКВО ВЯРВАШ? - Част 2
  24:30
 • ОБРАЗЕЦЪТ ЗА ТОВА, КОЕТО ВЯРВАМЕ – Част 1
  24:30
 • ОБРАЗЕЦЪТ ЗА ТОВА, КОЕТО ВЯРВАМЕ – Част 2
  24:30
 • ОБРАЗЕЦЪТ ЗА ТОВА, КОЕТО ВЯРВАМЕ – Част 3
  24:30
 • СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ – Част: 1
  24:30
 • СИЛАТА НА СВЯТИЯ ДУХ В ЖИВОТА НА ВЯРВАЩИЯ – Част: 2
  24:30
 • КРЪСТЪТ: НАПЪЛНО ИЗПЛАТЕН ДЪЛГ
  24:30
 • ПОСЛАНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО - Част: 1
  24:30
 • ПОСЛАНИЕТО НА ВЪЗКРЕСЕНИЕТО - Част: 2
  24:30