Subscribe Now

Mga Mensahe sa Radyo (Cebuano Radio Messages)

Paminaw sa wali ni Dr. Stanley sa hubad nga Cebuano pinaagi sa pagtoplok sa ubos.

Loading the player...