Subscribe Now

Radijo pamokslai (Lithuanian Radio Messages)

Kviečiame klausytis dr. Stenlio pamoksl? lietuvi? kalba. Spauskite čia.

Loading Player ...
 • VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ - Prima Dalis
  24:30
 • VIENINTELĖS DURYS Į DANGŲ - Antra Dalis
  24:30
 • MŪSŲ DANGIŠKASIS TĖVAS - Prima Dalis
  24:30
 • MŪSŲ DAÑGIŠKASIS TĖVAS - Antra Dalis
  24:30
 • JĖZUS KRISTUS – DIEVO SŪNUS
  24:30
 • KAI KALBA DIEVAS - Prima Dalis
  24:30
 • KAI KALBA DIEVAS - Antra Dalis
  24:30
 • KODĖL KALBA DIEVAS - Prima Dalis
  24:30
 • KODĖL KALBA DIEVAS - Antra Dalis
  24:30
 • KAI NESIKLAUSOME DIEVO - Prima Dalis
  24:30
 • KAI NESIKLAUSOME DIEVO - Antra Dalis
  24:30
 • KAIP ATPAŽINTI DIEVO BALSĄ - Prima Dalis
  24:30
 • KAIP PAŽINTI DIEVO BALSĄ - Antra Dalis
  24:30
 • JĖZUS KRISTUS – MŪSŲ STIPRYBĖ
  24:30
 • KRIKŠTAS – PRIEDERMĖ AR PASIRINKIMAS?
  24:30
 • AR SVARBU KUO TIKIME? - Prima Dalis
  24:30
 • AR SVARBU KUO TIKITE? - Antra Dalis
  24:30
 • TIKĖJIMO MODELIS - Antra Dalis
  24:30
 • JŪSŲ TIKĖJIMO MODELIS - Trečia Dalis
  24:30
 • ŠVENTOSIOS DVASIOS GALIA TIKINČIOJO GYVENIME - Antra Dalis
  24:30
 • KRYŽIUS – TAI VÌSIŠKAI GRĄŽINTA SKOLA
  24:30
 • PRISIKĖLIMO ŽINIA - Pirma Dalis
  24:30
 • PRISIKĖLIMO ŽINIA - Antra Dalis
  24:30