Subscribe Now

Ujumbe kupitia Radio (Swahili Radio Messages)

Msikilize Mchungaji Daktari Stanley katika ujumbe huu katika kiswahili kupitia kubonyeza hapa.

Loading Player ...
 • MLANGO WA PEKEE KUINGIA MBINGUNI (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • MLANGO WA PEKEE KUINGIA MBINGUNI (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • BABA YETU ALIYE MBINGUNI (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • BABA YETU ALIYE MBINGUNI (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • YESU KRISTO – MWANA WA MUNGU
  24:30
 • MUNGU ANAYENENA (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • MUNGU ANAYENENA (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • LENGO LAKE MUNGU ANAPONENA (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • LENGO LAKE MUNGU ANAPONENA (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • KUTOMSIKILIZA MUNGU (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • KUTOMSIKILIZA MUNGU (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • JINSI KUTAMBUA SAUTI YA MUUNGU (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • JINSI KUTAMBUA SAUTI YA MUUNGU (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • YESU KRISTO – NGUVU YETU
  24:30
 • UBATIZO:JE NI LAZIMA KUBATIZWA AU LA?
  24:30
 • JE, INAJALISHA KILE UNACHO AMINI?
  24:30
 • UTARATIBU WA IMANI YAKO (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • UTARATIBU WA IMANI YAKO (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • UTARATIBU WA IMANI YAKO (SEHEMU YA 3)
  24:30
 • NGUVU WA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YA MWENYE IMANI (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • NGUVU WA ROHO MTAKATIFU KATIKA MAISHA YA MWENYE IMANI (SEHEMU YA 2)
  24:30
 • MSALABA: DENI LOTE LIMELIPWA
  24:30
 • UJUMBE WA KUFUFUKA (SEHEMU YA 1)
  24:30
 • UJUMBE WA KUFUFUKA (SEHEMU YA 2)
  24:30