Subscribe Now

Welcome to InTouch.org!

Get the award-winning In Touch magazine delivered to your door every month. It’s FREE, and always will be.

Sign up today to get the free magazine, exclusive gifts, and Dr. Charles Stanley’s monthly teaching letter to help you in your walk with Christ.
(Print resources available to U.S. and Canada addresses only. Digital subscriptions available here.)

Submit

Mga mensahe sa radyo (Tagalog Radio Messages)

I-click ang link sa ibaba upang mapakinggan ang mga mensahe ni Dr. Stanley na naisalin sa wikang Tagalog.

Loading Player ...
 • ANG IISANG PINTUAN PATUNGONG LANGIT – PT. 1
  24:30
 • ANG IISANG PINTUAN PATUNGONG LANGIT – PT. 2
  24:30
 • AMA SA LANGIT - PT. 1
  24:30
 • AMA SA LANGIT - PT. 2
  24:30
 • JESU CRISTO AY ANAK NG DIOS
  24:30
 • ANG DIOS NA NANGUNGUSAP - PT. 1
  24:30
 • ANG DIOS NA NANGUNGUSAP - PT. 2
  24:30
 • ANG LAYUNIN NG DIOS SA KANYANG PANGUNGUSAP – PT. 1
  24:30
 • ANG LAYUNIN NG DIOS SA KANYANG PANGUNGUSAP – PT. 2
  24:30
 • PAGKABIGONG MAKINIG SA DIOS – PT. 1
  24:30
 • PAGKABIGONG MAKINIG SA DIOS – PT. 2
  24:30
 • PAGKILALA SA TINIG NG DIOS – PT. 1
  24:30
 • PAGKILALA SA TINIG NG DIOS – PT. 2
  24:30
 • SI HESU-KRISTO ANG SIYANG ATING KALAKASAN
  24:30
 • ANG BAUTISMO: KATUNGKULAN - OPSYON?
  24:30
 • MAY KABULUHAN BA ANG IYONG PINANINIWALAAN? PT. 1
  24:30
 • MAY KABULUHAN BA ANG IYONG PINANINIWALAAN? PT. 2
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 1
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 2
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 3
  24:30
 • ANG KAPANGYARIHAN NG BANAL NA ESPIRITU SA BUHAY NG MANANAMPALATAYA – PT. 1
  24:30
 • ANG KAPANGYARIHAN NG BANAL NA ESPIRITU SA BUHAY NG MANANAMPALATAYA – PT. 2
  24:30
 • ANG KRUS: ISANG PAGKAKAUTANG NA LUBOS ANG KABAYARAN
  24:30
 • ANG MENSAHE NG PAGKABUHAY NA MAG-ULI – PT. 1
  24:30
 • ANG MENSAHE NG PAGKABUHAY NA MAG-ULI – PT. 2
  24:30