Subscribe Now

Mga mensahe sa radyo (Tagalog Radio Messages)

I-click ang link sa ibaba upang mapakinggan ang mga mensahe ni Dr. Stanley na naisalin sa wikang Tagalog.

Loading Player ...
 • ANG IISANG PINTUAN PATUNGONG LANGIT – PT. 1
  24:30
 • ANG IISANG PINTUAN PATUNGONG LANGIT – PT. 2
  24:30
 • AMA SA LANGIT - PT. 1
  24:30
 • AMA SA LANGIT - PT. 2
  24:30
 • JESU CRISTO AY ANAK NG DIOS
  24:30
 • ANG DIOS NA NANGUNGUSAP - PT. 1
  24:30
 • ANG DIOS NA NANGUNGUSAP - PT. 2
  24:30
 • ANG LAYUNIN NG DIOS SA KANYANG PANGUNGUSAP – PT. 1
  24:30
 • ANG LAYUNIN NG DIOS SA KANYANG PANGUNGUSAP – PT. 2
  24:30
 • PAGKABIGONG MAKINIG SA DIOS – PT. 1
  24:30
 • PAGKABIGONG MAKINIG SA DIOS – PT. 2
  24:30
 • PAGKILALA SA TINIG NG DIOS – PT. 1
  24:30
 • PAGKILALA SA TINIG NG DIOS – PT. 2
  24:30
 • SI HESU-KRISTO ANG SIYANG ATING KALAKASAN
  24:30
 • ANG BAUTISMO: KATUNGKULAN - OPSYON?
  24:30
 • MAY KABULUHAN BA ANG IYONG PINANINIWALAAN? PT. 1
  24:30
 • MAY KABULUHAN BA ANG IYONG PINANINIWALAAN? PT. 2
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 1
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 2
  24:30
 • ANG HUWARAN NG IYONG PANINIWALA – PT. 3
  24:30
 • ANG KAPANGYARIHAN NG BANAL NA ESPIRITU SA BUHAY NG MANANAMPALATAYA – PT. 1
  24:30
 • ANG KAPANGYARIHAN NG BANAL NA ESPIRITU SA BUHAY NG MANANAMPALATAYA – PT. 2
  24:30
 • ANG KRUS: ISANG PAGKAKAUTANG NA LUBOS ANG KABAYARAN
  24:30
 • ANG MENSAHE NG PAGKABUHAY NA MAG-ULI – PT. 1
  24:30
 • ANG MENSAHE NG PAGKABUHAY NA MAG-ULI – PT. 2
  24:30