Subscribe Now

รายการวิทยุ (Thai Radio Messages)

ท่านสามารถรับฟังคำเทศนาของ ดร.สแตนเล่ เป็นภาษาไทย ได้โดยคลิ๊กที่แถบเล่นด้านล่างนี้

Loading Player ...
 • การตระหนักถึงเสียงของพระเจ้า – ตอนที่ 2
  24:30
 • พระเยซูคริสต์ - ผู้เป็นกำลังของเรา
  24:30
 • การรับบัพติสมา – ความจำเป็น หรือทางเลือก
  24:30
 • สิ่งที่คุณเชื่อสำคัญไหม? – ตอนที่ 1
  24:30
 • สิ่งที่คุณเชื่อสำคัญไหม? – ตอนที่ 2
  24:30
 • รูปแบบสำหรับสิ่งที่คุณเชื่อ – ตอนที่ 1
  24:30
 • รูปแบบสำหรับสิ่งที่คุณเชื่อ – ตอนที่ 2
  24:30
 • รูปแบบสำหรับสิ่งที่คุณเชื่อ – ตอนที่ 3
  24:30
 • ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในผู้เชื่อ – ตอนที่ 1
  24:30
 • ฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในผู้เชื่อ – ตอนที่ 2
  24:30
 • ไม้กางเขน: หนี้ที่ได้รับการชำระอย่างสมบูรณ์
  24:30
 • เนื้อหาของการเป็นขึ้นมาจากความตาย- ตอนที่ 1
  24:30
 • เนื้อหาของการเป็นขึ้นมาจากความตาย- ตอนที่ 2
  24:30