Subscribe Now

Welcome to InTouch.org!

Get the award-winning In Touch magazine delivered to your door every month. It’s FREE, and always will be.

Sign up today to get the free magazine, exclusive gifts, and Dr. Charles Stanley’s monthly teaching letter to help you in your walk with Christ.
(Print resources available to U.S. and Canada addresses only. Digital subscriptions available here.)

Submit

Sứ Điệp (Vietnamese Radio Messages)

Mời bạn nghe bài giảng của Tiến sĩ Stanley được chuyển ngữ sang tiếng Việt bằng cách nhắp chuột phía dưới.

Loading Player ...
 • CỬA DUY NHẤT VÀO THIÊN ĐÀNG – Phần 1
  24:30
 • CỬA DUY NHẤT VÀO THIÊN ĐÀNG – Phần 2
  24:30
 • CHA TRÊN TRỜI CỦA CHÚNG TA – Phần 1
  24:30
 • CHA TRÊN TRỜI CỦA CHÚNG TA – Phần 2
  24:30
 • CHÚA CỨU THẾ JÊ-SUS, CON ĐỨC CHÚA TRỜI
  24:30
 • LOẠT BÀI: KHI CHÚA PHÁN – Phần 1
  24:30
 • LOẠT BÀI: KHI CHÚA PHÁN – Phần 2
  24:30
 • MỤC TIÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHI PHÁN DẠY CHÚNG TA – Phần 1
  24:30
 • MỤC TIÊU CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI KHI PHÁN DẠY CHÚNG TA – Phần 2
  24:30
 • KHI CHÚNG TA KHÔNG LẮNG NGHE CHÚA – Phần 1
  24:30
 • KHI CHÚNG TA KHÔNG LẮNG NGHE CHÚA – Phần 2
  24:30
 • NHẬN RA TIẾNG CHÚA – Phần 1
  24:30
 • NHẬN RA TIẾNG CHÚA – Phần 2
  24:30
 • CHÚA CỨU THẾ JÊ-SUS – SỨC LỰC CỦA CHÚNG TA
  24:30
 • PHÉP BÁP-TÊM: BẮT BUỘC HAY TÙY CHỌN
  24:30
 • ĐIỀU BẠN TIN CÓ TẦM QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO? – Phần 1
  24:30
 • ĐIỀU BẠN TIN CÓ TẦM QUAN TRỌNG ĐẾN MỨC NÀO? – Phần 2
  24:30
 • KHUÔN MẪU CHO ĐIỀU BẠN TIN – Phần 1
  24:30
 • KHUÔN MẪU CHO NIỀM TIN CỦA BẠN – Phần 2
  24:30
 • KHUÔN MẪU CHO ĐIỀU BẠN TIN – Phần 3
  24:30
 • QUYỀN NĂNG ĐỨC THÁNH LINH TRONG ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ – Phần 1
  24:30
 • QUYỀN NĂNG ĐỨC THÁNH LINH TRONG ĐỜI SỐNG TÍN ĐỒ – Phần 2
  24:30
 • THẬP TỰ GIÁ: NỢ ĐÃ TRẢ XONG
  24:30
 • SỨ ĐIỆP PHỤC SINH – Phần 1
  24:30
 • SỨ ĐIỆP PHỤC SINH – Phần 2
  24:30